piątek, 21 listopada 2014

Projekt "Odkrywamy ojcostwo" zakończony!

Projekt "Odkrywamy ojcostwo" miał na celu zwiększenie świadomości na temat roli ojca w rodzinie oraz wzmocnienie kompetencji wychowawczych 20 ojców z powiatu wyszkowskiego w okresie 3 miesięcy. Projekt zakładał organizację projekcji filmu Odważni, przeprowadzenie nowatorskich warsztatów dla ojców oraz utworzenie pierwszego w Wyszkowie klubu ojców – miejsca spotkań i inspiracji do pracy nad ojcowskim warsztatem, z dostępem do fachowej literatury. Udało się zrealizować wszystkie działania i osiągnąć zamierzone cele.


W niedzielę 19.10.2014 w Przystanku Twórczej Edukacji w Wyszkowie odbył się pokaz filmu Odważni. Film ukazuje wiele różnych dylematów współczesnych ojców. Bohaterowie filmu inspirują do zaangażowania w ojcostwo. Stawiają też każdemu mężczyźnie jako ojcu wciąż aktualne pytanie: chcesz zadowolić się łatwizną czy zdobędziesz się na pójście drogą odwagi? Na projekcję część ojców przyszło z żonami.

Jak ważna jest rola ojca w życiu dzieci mogli przekonać się uczestnicy warsztatów Bliżej - pełna łączność, które odbyły się w sobotę 8 listopada 2014 r. w Wyszkowie. W warsztatach przeprowadzonych przez Inicjatywę Tato.Net uczestniczyli ojcowie z powiatu wyszkowskiego, którzy przyszli, by wzmocnić swoje ojcowskie umiejętności. Podczas warsztatów 15 uczestników poznawało mocne strony swojego ojcostwa, uczyło się, jak utrzymywać równowagę na linii życie rodzinne - praca zawodowa, jak wykorzystać umiejętności przydatne do wzmocnienia więzi z dzieckiem na każdym etapie jego rozwoju oraz tworzyło Tato-Plan, czyli praktyczny plan działania. Warsztaty były również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w męskim gronie. Na zakończenie zaproszono wszystkich do przyłączenia się do Klubu Ojców w Wyszkowie.

W niedzielę 16. listopada 2014 r., korzystając z gościnności Przystanku Twórczej Edukacji w Wyszkowie, uroczyście i rodzinnie otwarto Klub Ojców w Wyszkowie. Na spotkanie otwierające przybyli ojcowie z żonami i dziećmi. Choć nie wszyscy tego dnia dotarli, udział w klubie zadeklarowało 12 ojców. Po krótkim podsumowaniu projektu rozpoczął się turniej rodzinny. Na początku każda z drużyn miała narysować swój herb i wymyślić nazwę. Punktami w zabawie były cukierki. Następnie drużyny rywalizowały ze sobą, odgadując tytuły filmów w kalamburach i rzucając ringo. Turniej zakończyła konkurencja na czas pod hasłem wydzieranie słonia. Po zmaganiach drużynowych dzieci zaproszono do stworzenia prac plastycznych pod tytułem Chciałbym/chciałabym z moim tatą częściej... Na koniec ojcowie umówili się na pierwsze spotkanie klubu już tylko w ojcowskim gronie na początku grudnia. Do Klubu może dołączyć każdy, kto chce świadomie i w pełni angażować się w swoje ojcostwo.

W ramach projektu stworzono Biblioteczkę Taty, na którą złożyły się zakupione w ramach projektu inspirujące książki i audiobooki (30 szt.) dotyczące m.in. świadomego ojcostwa, budowania relacji na każdym etapie rozwoju dziecka, pogłębiania wiedzy na temat rozwoju dziecka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz