wtorek, 2 czerwca 2015

http://www.tato.net/tatonet_en/forum2015-rejestracja

Inicjatywa Tato.Net zaprasza na VII Międzynarodowe Forum Tato.Net, które tym razem odbędzie się w geograficznym centrum Polski – w Łodzi, w sobotę  5 września 2015 r. pod hasłem SŁUCHAĆ I PROWADZIĆ

Forum Tato.Net SŁUCHAĆ I PROWADZIĆ to unikalna możliwość  kontaktu z ojcami, praktykami i ekspertami z Polski i innych krajów, którzy mają pomysł na efektywne ojcostwo w XXI wieku. Na Forum będziesz mógł sformułować lub pogłębić swoja osobistą ojcowską misję i plan działania w oparciu o motto "SŁUCHAĆ I PROWADZIĆ". 


Będziesz mógł zadać sobie i innym ważne pytania i szukać właściwej odpowiedzi:
  • Jak słuchać, by usłyszeć?
  • Dlaczego i jakiego rodzaju przywództwa ojcowskiego potrzebuje dzisiaj rodzina?
  • Czy tato może być dzisiaj rodzinnym coachem i trenerem?
  • Jakie cechy i kompetencje potrzebujesz wzmocnić by lepiej zarządzać sobą oraz prowadzić rodzinę?
  • Co to znaczą dzisiaj pojęcia „głową rodziny”, „ojcowska władza”?  Jak budować partnerski kontrakt, współdzielić przywództwo z drugim oficerem (żoną)? 
  • Czy i jak stosować rodzinne rytuały i inicjacje oraz delegować odpowiedzialności starszemu rodzeństwu?
  • Czy tata może dzisiaj prowadzić dzieci przez wspólną pracę? Jakie jest doświadczenie firm rodzinnych?
  • Jak tata może przewodzić  rodzinie przez wartości (formułowanie misji, hierarchii wartości, zasad, kontraktów rodzinnych)?
  • Jakie ograniczenia i bariery przeszkadzają mężczyznom w podejmowaniu roli przewodnika rodziny?
  • zgłoś swoje pytanie i interesujący cię aspekt programu „Słuchać i Prowadzić”

Forum to kopalnia ojcowskich pomysłów,  dobrych wzorców, wymiany praktycznych rozwiązań, odkrywania potencjału dobrego słuchacza i przewodnika. 

Zobacz jak było na Forum w Zabrzu:


Już dziś zarezerwuj miejsce i zgłoś swoje uczestnictwo w Forum Tato.Net 2015.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz